Revitalizace obecního rybníka – I. etapa – oprava hráze

Stavbu provedna firma Staving Studená s. r. o. v hodnotě 605 000 Kč. Projekt byl spolufinancován částkou 270 000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.