Aktuality

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://erouska.cz/

Posílení vodárenské soustavy v Jilmu

Projekt „Jilem – posílení vodárenské soustavy“ byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Celkové náklady projektu činily 5 147 594,31 Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 1 300 000 Kč.


Prodej dřeva

Obec Jilem nabízí možnost zdarma zpracování a ovozu odřezků a nezpracovaných zbytků stromů po těžbě v obecních lesích. Dále nabízíme palivo ve dvoumetrových délkách - za cenu 400 Kč/m3 - možnost dopravy.

Volby 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu

Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. října 2020 od 14 do 22 hodin a 3. října 2020 od 8 do 14 hodin.

Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020 ve stejných časech.

Volební místnost bude v budově obecního úřadu.

Obec Jilem a okolí 2010-2011

Obec Jilem

Novější aktuality