Prodej dřeva

Obec Jilem nabízí možnost zdarma zpracování a ovozu odřezků a nezpracovaných zbytků stromů po těžbě v obecních lesích. Dále nabízíme palivo ve dvoumetrových délkách - za cenu 400 Kč/m3 - možnost dopravy.