„Rekonstrukce kulturního centra – VII. etapa“

Akce „Rekonstrukce kulturního centra – VII. etapa“ – obnova a pořízení nezbytného vybavení – židle a stoly, byla polufinancována čáskou 145000 Kč z programu Obnovy venkova Jihočeského kraje. Celkové náklady činily 337302 Kč.