Oprava hráze malé vodní nádrže Velfírák p.č.21 v k.ú. a obci Jilem

Akce „Oprava hráze malé vodní nádrže Velfírák p.č.21 v k.ú. a obci Jilem“ byla spolufinancována částkou 266 000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Celkové náklady činily 604 996,54 Kč.