Zajištění posilového vodního zdroje pro obec Jilem

Akce „Zajištění posilového vodního zdroje pro obec Jilem“ byla spolufinancována částkou 220 000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Celkové náklady činily 515 973 Kč.